Loading...
Loading...
Loading...

Treballa amb nosaltres

Vols treballar amb nosaltres?

ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM

De conformitat amb els articles 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD), i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD ) en relació amb el tractament de les vostres dades personals, us informem que el responsable del tractament és COC DELICATESSEN, SLU, amb CIF: B64168792, adreça: C/ JOAN DRAPER I FOSSAS, 15 NAU 5, 08350, ARENYS DE MAR (BARCELONA), telèfon: 937506501 i correu electrònic: coc@clubcoc.com. Finalitat: El Responsable tracta la informació que ens facilita amb la finalitat de formar part dels processos de selecció de personal que es duguin a terme. Legitimació: La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals es basa en l'execució d'un contracte en què l'interessat es parteix o per a l'aplicació a petició del mateix de mesures precontractuals. Durada i conservació: Les dades seran conservades a la base de dades de RR.HH. un termini màxim de 6 mesos i, en tot cas, mentre duri el procés de selecció. Cessions (comunicació de dades) i transferències internacionals: Se cediran dades a tercers que tinguin accés a dades personals que tracti el responsable del tractament, i per al compliment de les obligacions legals aplicables al responsable (autoritats públiques) i/o contractuals. Si escau, es faran transferències internacionals per a l'execució de les mesures precontractuals sol·licitades per l'interessat. Drets: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat respecte a les vostres dades personals. Tot això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que ho identifiqui dirigit al responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar reclamació davant l'Autoritat de Control competent (AEPD).

El camp "El teu nom"
El camp "El teu cognom"
El camp "Població"
El camp "País"
El camp "Telèfon"
El camp "E-mail"
El camp "Escriu aquí el missatge" és obligatori
El camp "Puja el teu curriculum" és obligatori
Aquest camp és obligatori

Demostra que ets humà resolent la següent validació:

Has de resoldre el captcha correctament